2016 m

2016 m. vasario 5 d. šv. Mišių metu, dalyvaujant Kauno I dekanato dekanui mons. Vytautui Grigaravičiui, Švč. Sakramento bažnyčia buvo perduota naujai Kauno arkivyskupo metropolito paskirtam rektoriui - kun. teol. lic. Jonui Stankevičiui.

Dievo Palaimos ir kantrybės Jums, kun. Jonai!