Dėkojame rektoriui kun

Dėkojame rektoriui kun. teol. lic. Jonui Stankevičiui už 2016 – 2018 m. m. tarnystę Švč. Sakramento bažnyčioje, už įdėtas pastangas prikelti naujam gyvenimui šiuos apleistus ir daugelio pamirštus Viešpaties Namus. Sutinkame ir sveikiname naująjį rektorių kun. Gytį Stumbrą.


2016 – 2018 m. kun. Jono Stankevičiaus rūpesčiu rektorate buvo atlikti šie darbai:
2016 metais:
• pakeisti supuvę lietvamzdžiai, išvalyti užsikimšę lietaus nuvedimo latakai, kurie išgelbėjo sienas nuo pastatą ardančio lietaus vandens.
• Parengtas bažnyčios perdangos ir kitų patalpų griovimo projektas, gautas leidimas pradėti tvarkybos darbus.
• Kapitališkai suremontuota ir įrengta raštinė.
• Naujai suremontuotoje patalpoje įrengta Nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos koplyčia, kurią 2016-ųjų rudenį pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas.
• Buvo sukurta ir pradėjo veikti bažnyčios internetinė svetainė, pradėtas vesti bažnyčios metraštis. Bažnyčios internetinei svetainei iš įvairių archyvų buvo surinkta visa istorinė informacija, istorinės nuotraukos.

2017 metais:
• Sukurta paskyra Facebook tinkle.
• Pradėtas bažnyčios II a. perdangos griovimo darbų I etapas: buvo išgriautos visos sovietmečiu įrengtos patalpos, išgriauta buvusio kino teatro scena, išardytos grindys, atverta visa bažnyčios erdvė.
• 2017 m. UAB Erdvės norma parengė bažnyčios išorės restauracijos projektą, pagal kurį bus grąžintas bažnyčios išorės senasis vaizdas buvęs iki jos pavertimo cerkve 1865 m.
• Gautas leidimas vykdyti bažnyčios išorės tvarkybos darbus.
• Grąžinti rektorato nuosavybėn keturi vitražai. Pateikus projektą Kultūros departamentui buvo gautos lėšos trijų vitražų restauracijai. Restauravus šiuos vitražus, jie eksponuojami Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje, kur buvo pristatyti visuomenei ir yra čia saugojami toliau.

2018 metais:
• Pateikus paraišką Kultūros departamentui gauta lėšų ketvirto vitražo restauracijai ir prapuolusio penkto vitražo atkūrimui.

Meldžiame Dievo palaimos, o svarbiausia – geros sveikatos kun. Jonui Stankevičiui.

Ačiū Jums už vertingą indėlį ir gerą valią kai ėmėtės rūpintis Švč. Sakramento bažnyčia!

Taip pat ačiū visiems, kas savo darbu, rūpesčiu, profesiniais gebėjimais prisidėjote prie rektorato gerovės!

2018-ųjų m. liepa