Nėra jo čia, jis prisikėlė

Nėra jo čia, jis prisikėlė!    Lk 24, 6

 

Pavasario atgimime džiaugemės Kristaus prisikėlimo švente.

Velykos 2018

Mūsų širdyse teatgimsta pasitikėjimas Prisikėlusiuoju, tesustiprėja viltis o Dievo ir

artimo meilė kiekvieną dieną tepripldo mūsų gyvenimą prasmės ir džiaugsmo.

Aleliuja.

Nuoširdžiausiai, Velykų šventėje !

Kun. Jonas Stankevičius