2017-04-15 Velyknakčio apeigose buvo šventinama Velykinė ugnis, žvakė, vanduo, buvo atnaujinami krikšto pažadai

2017-04-15 Velyknakčio apeigose buvo šventinama Velykinė ugnis, žvakė, vanduo, buvo atnaujinami krikšto pažadai. Šv. Mišių metu rektorius kun. Jonas Stankevičius meldėsi už bažnyčios lankytojus ir jų artimuosius. Buvo skaitomas Lietuvos vyskupų sveikinamasis laiškas.

IMG 3301    IMG 3311

IMG 3314    IMG 3319

IMG 3332    IMG 3335

IMG 3337    IMG 3340