Kauno Švč. Sakramento rektoratas

Naujienos

Rektorato perdavimas naujam rektoriui, 2016

by rita


06 Feb 2016 : 01:10
 None    Naujienos

2016 m. vasario 5 d. šv. Mišių metu, dalyvaujant Kauno I dekanato dekanui mons. Vytautui Grigaravičiui, Švč. Sakramento bažnyčia buvo perduota naujai Kauno arkivyskupo metropolito paskirtam rektoriui - kun. teol. lic. Jonui Stankevičiui.

Dievo Palaimos ir kantrybės Jums, kun. Jonai!

Velykų šventė 2016

by rita


02 Feb 2016 : 01:00
 None    Naujienos

2016 m. kovo 27 d. Kauno Švč. Sakramento rektorate buvo švenčiama Kristaus Prisikėlimo šventė. Buvo šventinami: Velykinė ugnis, vanduo ir žvakė...