Kauno Švč. Sakramento rektoratas

Naujienos

2019 Velyknanktis

by rita


11 May 2019 : 21:05
 None    Naujienos

2019 m. balandį Velyknakčio apeigose buvo šventinama Velykinė ugnis, rektorius kun. Gytis Stumbras meldėsi už bažnyčios lankytojus ir jų artimuosius. Bendruomenės nariai skaitė šv. Rašto skaitinius, taip pat buvo skaitomas Lietuvos vyskupų sveikinamasis laiškas.

024   029

033    034

035    038

040    044

Kūčios 2018

by rita


25 Dec 2018 : 17:51
 None    Naujienos

2018 m. gruodžio 24-osios vakarą Kauno Švč. rektorato bednruomenė rinkosi į Piemenėlių šv. Mišias. Jų metu rektorius kun. Gytis P. Stumbras pašventino Prakartėlę.

Dėkojame Jums, taip gausiai susirinkusiems pasveikinti gimosio Kūdikėlio Jėzaus!

Kaledos2018 7 Kaledos2018 2

Kaledos2018 1 Kaledos2018 3

Kaledos2018 7 Kaledos2018 5

Sveikinimas 2018

by rita


25 Dec 2018 : 17:43
 None    Naujienos

Kaledoms2018

Kalėdinių švenčių tvarka

by rita


22 Dec 2018 : 16:52
 None    Naujienos

Kristaus Gimimo šventę kviečiame švęsti mūsų rektorate šia tvarka:

Bernelių Šv. Mišios 24 d. 20:30 val.,

Šv. Kalėdų pirmoji ir antroji diena - kaip ir visada - 12 val.

Maloniai lauksime Jūsų!

Kristaus Karaliaus iškilmė, 2018

by rita


25 Nov 2018 : 21:02
 None    Naujienos

2018 lapkričio 25-ąją Bažnyčia pabaigė liturginius metus. Su pirmuoju Advento sekmadieniu pradėsime naujuosius bažnytinius liturginius metus.

Dalinamės akimirkomis iš rektorate švęsto Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo sekmadienio.

KrKaralius2018 1

Švč. Sakramento nuolatinės adoracijos koordinatorės s. Aloyzos 80 m. jubiliejus

by rita


08 Nov 2018 : 21:24
 None    Naujienos

Rektorato bendruomenės vardu sveikiname, dėkojame už pavyzdingą meilę eucharistiniam Kristui ir meldžiame pačių reikalingiausių malonių.

Aloyzos80 1    Aloyzos80 3

Aloyzos80

Vėlinių diena 2018

by rita


02 Nov 2018 : 18:19
 None    Naujienos

Lapkričio mėn. 2 d., kaip ir kasmet, prisiminėme savo brangius mirusius artimuosius. Kadangi bažnyčioje neturėjome galimybės eiti Vėlinių procesijos, todėl Šv. Mišias baigėme specialia malda, su žvakėmis rankose. Rektorato bendruomenės nariai buvo paskatinti žvakes parsinešti į namus, kad kartu su įžiebta liepsna užplūstų jaukūs bei gražūs prisiminimai apie iškeliavusius į Dangiškojo Tėvo namus.


Linkiu, kad kiekvienas mirusiųjų atminimas būtų pripildytas amžinojo džiaugsmo viltimi.


Rektorius kun. Gytis Petras Stumbras

  45220825 2150186938568842 5561887815442104320 N   45325767 116873005874248 7020214420013842432 N 

 45221853 674044776322440 3289886142043783168 N   45179601 1141199696036803 5484840487313473536 N

Bažnyčios perdavimas naujam rektoriui

by rita


05 Jul 2018 : 19:57
 None    Naujienos

2018 m. liepos 5 d. šv. Mišių metu, dalyvaujant Kauno I dekanato dekanui mons. Vytautui Grigaravičiui, Švč. Sakramento bažnyčia buvo perduota naujai Kauno arkivyskupo metropolito paskirtam rektoriui - kun. Gyčiui Stumbrui.

Dievo Palaimos ir kantrybės Jums, kun. Gyti!

Rektoriaus kun. Jono Stankevičiaus ataskaita

by rita


02 Jul 2018 : 23:10
 None    Naujienos

Dėkojame rektoriui kun. teol. lic. Jonui Stankevičiui už 2016 – 2018 m. m. tarnystę Švč. Sakramento bažnyčioje, už įdėtas pastangas prikelti naujam gyvenimui šiuos apleistus ir daugelio pamirštus Viešpaties Namus. Sutinkame ir sveikiname naująjį rektorių kun. Gytį Stumbrą.


2016 – 2018 m. kun. Jono Stankevičiaus rūpesčiu rektorate buvo atlikti šie darbai:
2016 metais:
• pakeisti supuvę lietvamzdžiai, išvalyti užsikimšę lietaus nuvedimo latakai, kurie išgelbėjo sienas nuo pastatą ardančio lietaus vandens.
• Parengtas bažnyčios perdangos ir kitų patalpų griovimo projektas, gautas leidimas pradėti tvarkybos darbus.
• Kapitališkai suremontuota ir įrengta raštinė.
• Naujai suremontuotoje patalpoje įrengta Nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos koplyčia, kurią 2016-ųjų rudenį pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas.
• Buvo sukurta ir pradėjo veikti bažnyčios internetinė svetainė, pradėtas vesti bažnyčios metraštis. Bažnyčios internetinei svetainei iš įvairių archyvų buvo surinkta visa istorinė informacija, istorinės nuotraukos.

2017 metais:
• Sukurta paskyra Facebook tinkle.
• Pradėtas bažnyčios II a. perdangos griovimo darbų I etapas: buvo išgriautos visos sovietmečiu įrengtos patalpos, išgriauta buvusio kino teatro scena, išardytos grindys, atverta visa bažnyčios erdvė.
• 2017 m. UAB Erdvės norma parengė bažnyčios išorės restauracijos projektą, pagal kurį bus grąžintas bažnyčios išorės senasis vaizdas buvęs iki jos pavertimo cerkve 1865 m.
• Gautas leidimas vykdyti bažnyčios išorės tvarkybos darbus.
• Grąžinti rektorato nuosavybėn keturi vitražai. Pateikus projektą Kultūros departamentui buvo gautos lėšos trijų vitražų restauracijai. Restauravus šiuos vitražus, jie eksponuojami Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje, kur buvo pristatyti visuomenei ir yra čia saugojami toliau.

2018 metais:
• Pateikus paraišką Kultūros departamentui gauta lėšų ketvirto vitražo restauracijai ir prapuolusio penkto vitražo atkūrimui.

Meldžiame Dievo palaimos, o svarbiausia – geros sveikatos kun. Jonui Stankevičiui.

Ačiū Jums už vertingą indėlį ir gerą valią kai ėmėtės rūpintis Švč. Sakramento bažnyčia!

Taip pat ačiū visiems, kas savo darbu, rūpesčiu, profesiniais gebėjimais prisidėjote prie rektorato gerovės!

2018-ųjų m. liepa

Rektoriaus Velykinis sveikinimas, 2018

by rita


02 Apr 2018 : 10:02
 None    Naujienos

Nėra jo čia, jis prisikėlė!    Lk 24, 6

 

Pavasario atgimime džiaugemės Kristaus prisikėlimo švente.

Velykos 2018

Mūsų širdyse teatgimsta pasitikėjimas Prisikėlusiuoju, tesustiprėja viltis o Dievo ir

artimo meilė kiekvieną dieną tepripldo mūsų gyvenimą prasmės ir džiaugsmo.

Aleliuja.

Nuoširdžiausiai, Velykų šventėje !

Kun. Jonas Stankevičius

Kalėdų šventė 2017

by rita


25 Dec 2017 : 19:16
 None    Naujienos

Šiandien, gruodžio 25-ąją, šventėme Kristaus Gimimo - šv. Kalėdų Mišias. Šv. Mišių metu bažnyčios rektorius kun. Jonas Stankevičius pašventino Prakartėlę, šv. Rašto skaitinius skaitė Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas.
Nors šv. Mišiose meldėmės ir sveikinomės su pačia didžiausia Krikščionių švente labai mažai žmonių, tačiau visi jautėmės tarsi viena šeima.
Dėkojame kun. Jonui už suteiktą jaukumo ir paprastumo jausmą.
Taip pat dėkojame Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didž.) bažnyčiai už paskolintą Prakartėlę.

IMG 4261   

 IMG 4265

IMG 4267

Rektoriaus Kalėdinis sveikinimas

by rita


24 Dec 2017 : 22:45
 None    Naujienos

Rektorato Sveikinimas

Evangelistų vitražai

by rita


12 Dec 2017 : 19:30
 None    Naujienos

2017-12-06 vitražų restauratorius Daugis Bumbulis atvežė restauruotus dviejų Evangelistų – šv. Morkaus ir šv. Jono vitražus. Kartu su anksčiau restauruotuoju Nukryžiuotojo Jėzaus vitražu šie meno kūriniai šiuo metu eksponuojami Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje.

IMG 4230       IMG 4227

Švč. Sakramento rektorato vitražo pristatymas visuomenei

by rita


29 Nov 2017 : 17:31
 None    Naujienos

FILMAS apie vitražo "Nukryžiuotasis su Angelais" sugrįžimą.

Pilnas renginio aprašymas ČIA.

IMG 4171 2

Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija

by rita


21 Nov 2017 : 23:22
 None    Naujienos

 

IMG 4171 2

Spalio 17 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune atidaryta paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija“, kurioje pristatyta vienas seniausių ir vertingiausių vitražų Lietuvoje – XIX a. pab. garsiosiose Austrijos „Geyling“ vitražo dirbtuvėse sukurtas „Nukryžiuotasis su angelais“.

Kauno Švč. Sakramento bažnyčios vitražas (kartu su kitais 4 evangelistus vaizduojančiais vitražais) dar 1934 m. buvo įsigytas iš Peterburgo dvasinės akademijos, kuriai jis ir buvo sukurtas. Vitražas puošė centrinį bažnyčios langą prie didžiojo altoriaus. Sovietams uždarius bažnyčią, buvo išardytas ir dėžėse išvežtas į Pažaislį kartu su trimis kitais, vėliau perduotas muziejaus fondams. 2016–2017 m. vitražas „Nukryžiuotasis“, iki šiol žinomas tik iš kelių nespalvotų fotografijų, buvo restauruotas. Šiuo metu jis eksponuojamas muziejuje, o vėliau sugrįš į Švč. Sakramento bažnyčią. Restauruojami ir kiti vitražai viliantis, jog atsiras ir pradingusieji Bažnyčios istorijai skaudžiame laike.

 

Sutiktuvių renginyje dalyvavo ir kalbėjo: muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ,

DSC 1561 1

  DSC 1562 2

     

 

Kauno Švč. Sakramento bažnyčios rektorius kun. Jonas Stankevičius, restauratorius Daugis Bumbulis

DSC 1578 1    DSC 1581 1

bei muziejininkė Raimonda Norkutė.

„Šiandien džiugi diena, nes grįžta kūriniai, kurie buvo išnykę iš akiračio“, – sakė muziejaus direktorius, primindamas vitražų atsiradimo Švč. Sakramento bažnyčioje kontekstą. Kai ši bažnyčia sovietų valdžios buvo uždaryta įrengiant joje kino teatrą „Santaka“, tuometinio  M. K. Čiurlionio muziejaus direktoriaus Petro Stausko rūpesčiu vitražai buvo išmontuoti, supakuoti ir išvežti į muziejaus saugyklas Pažaislyje. Pasak direktoriaus, ilgus metus neišpakuotos keturios dėžės su stiklais muziejaus darbuotojų, restauratorių dėka parkeliauja kaip restauruoti aukšto meninio lygio XIX a. kūriniai. 

„Nuoširdžiai ačiū, kad išsaugojote, kad prisidėjote prie vitražų atgimimo, kad jie teiks džiaugsmą bažnyčios erdvėje ir keis tuos žmones, kurie į juos žvelgs“, – sakė Kauno arkivyskupas L. Virbalas, prisimindamas savo įspūdžius iš piligrimystės didingoje Šventosios Šeimos (Sagrada Familia) bažnyčioje Barselonoje, kur ypač patyręs, kokia svarbi ir paveiki žmogui yra bažnyčios architektūros dalis – spalvų žaisme žėruojantys langai su vitražais. Arkivyskupas pasidalijo lūkesčiu, kad ir visa bažnyčia atgimtų, taptų ta erdve, kur galėtume džiaugtis ir melstis.

DSC 1580 1

Žodį tarė ir ypač gausių aplodismentų sulaukė beveik 40 metų stažą turintis aukščiausios kategorijos restauratorius Daugis Bumbulis, restauravęs „Nukryžiuotąjį“ kartu su restauratore Dalia Mulevičiene. Pasak restauratoriaus, minėti vitražai, kai Lietuva juos įsigijo iš Peterburgo dvasinės akademijos, buvo pirmąkart restauruoti lietuvių dailininko Stasio Ušinskio. Jie buvo bažnyčioje iki jos uždarymo 1964 m. Šie dėžėse surasti ir restauruoti baigiami vitražai, pasak D. Bumbulio, labai meniški, europinio lygio, beveik prilygstantys Vilniaus Šv. Jonų ar Rokiškio Šv. Mato bažnyčios vitražams. „Kai juos suradome dėžėse, teko dėlioti tarsi dėlionę“, – sakė restauratorius, paminėdamas, jog „Nukryžiuotasis“ buvo nukentėjęs mažiausiai, palyginti su kitais, jį restauruojant pavyko išlaikyti nemažai autentiškų „Geyling“ vitražo dirbtuvių detalių. Karo metais daug vitražų bažnyčiose buvo išgrobstyta ar sunaikinta.

Naują gyvavimo etapą pradedantį vitražą „Nukryžiuotasis“ pristatė muziejaus darbuotoja Raimonda Norkutė, atkreipdama dėmesį į retą jo ikonografijos tipą – 4 angelai į Mišių taures renka Nukryžiuotojo kraują. Tai jungtis tarp Golgotos kalno dramos ir šv. Mišių liturgijos. Kristus vaizduojamas ir miręs, ir kartu gyvas, atmerktomis akimis; tai jo dvasinės gyvybės įvaizdis. Vitražo autorius dail. R. Geylingas garsėjo savo tapyba ant stiklo.

Tuometinio Švč. Sakramento bažnyčios rektoriaus (nuo 1926 iki 1944 metų) prel. prof. Blažiejus Čėsnio iniciatyva buvo parengtas visos bažnyčios atnaujinimo projektas. Sienoms dekoruoti parinkta eucharistinė tematika, o didžiajam altoriui buvo numatytas Nukryžiuotasis. Tad atsiradus progai šis vitražas ir kiti trys buvo nupirkti iš Peterburgo dvasinės akademijos. Lietuvą jie pasiekė ganėtinai apgadinti. Po bažnyčios uždarymo bemaž pusę amžiaus vitražas „Nukryžiuotasis“ Lietuvoje buvo žinomas tik iš dviejų nespalvotų fotografijų – 1934 m. nuotraukos su didžiuoju altoriumi ir 1968 m. nuotraukos S. Budrio knygoje apie Lietuvos vitražo meną. R. Norkutė pasidžiaugė, jog dabar vitražas pirmiausia kaip sakralinis kūrinys galės kalbėti mūsų dabarčiai ir būti tiltu į kiek tolėliau, su amžinybe.

DSC 1556 1

Švč. Sakramento bažnyčios rektorius kun. J. Stankevičius padėkojo muziejaus vadovams ir darbuotojams už gražų bendradarbiavimą, nuoširdžias pastangas saugant, grąžinant ir prikeliant naujam gyvenimui vitražus, už kruopštų darbą – vitražų restauratoriams, kad taip prisidedama prie bažnyčios atkūrimo.

Po šio pristatymo jo dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti „Nukryžiuotojo“, muziejuje eksponuojamo greta kitų sakralinio meno kūrinių. Čia lankytojai ras ir išsamią vitražų istoriją. Paroda veiks iki kitų metų sausio pradžios.

 

Parengta pagal Kauno arkivyskupijos spaudos tarnybos pranešimą

Rektoriaus Velykinis sveikinimas 2017

by rita


16 Apr 2017 : 20:47
 None    Naujienos

WwwSveikinimas

Velyknakčio apeigos 2017

by rita


16 Apr 2017 : 20:45
 None    Naujienos

2017-04-15 Velyknakčio apeigose buvo šventinama Velykinė ugnis, žvakė, vanduo, buvo atnaujinami krikšto pažadai. Šv. Mišių metu rektorius kun. Jonas Stankevičius meldėsi už bažnyčios lankytojus ir jų artimuosius. Buvo skaitomas Lietuvos vyskupų sveikinamasis laiškas.

IMG 3301    IMG 3311

IMG 3314    IMG 3319

IMG 3332    IMG 3335

IMG 3337    IMG 3340

Kūčios 2016

by rita


25 Dec 2016 : 21:24
 None    Naujienos

2016 m. gruodžio 24-ąją, Kūčių dienoje, rektorius kun. Jonas Stankevičius drauge su dalyvaujančiais bendruomenės nariais pasidalino kalėdaičiais, kalėdiniais palinkėjimais ir sveikinimais, šventė šv. Mišias.

IMG 3226

IMG 3230

IMG 3224

Nuolatinės adoracijos koplyčios pašventinimas

by rita


28 Nov 2016 : 08:32
 None    Naujienos

2016-11-25 Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pašventino Kauno Švenčiausiojo Sakramento bažnyčios patalpose naujai įrengtą nuolatinės adoracijos koplyčią. Pašventinimo apeigose ir šv. Mišių aukoje dalyvavo nuolatinės adoracijos bendruomenės aktyviausi nariai. Koplyčia atremontuota ir įrengta rektoriaus kun. teol. lic. Jono Stankevičiaus rūpesčiu bei tikinčiųjų aukomis. Nuo šiol nuolatinė Švč. Sakramento adoracija vyksta naujoje patalpoje.

IMG 3182 1   IMG 3183

 IMG 3184   IMG 3187

IMG 3188 1   IMG 3189

Devintinių atlaidai 2016

by rita


22 Aug 2016 : 19:19
 None    Naujienos