2016-11-25 Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pašventino Kauno Švenčiausiojo Sakramento bažnyčios patalpose naujai įrengtą nuolatinės adoracijos koplyčią

2016-11-25 Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pašventino Kauno Švenčiausiojo Sakramento bažnyčios patalpose naujai įrengtą nuolatinės adoracijos koplyčią. Pašventinimo apeigose ir šv. Mišių aukoje dalyvavo nuolatinės adoracijos bendruomenės aktyviausi nariai. Koplyčia atremontuota ir įrengta rektoriaus kun. teol. lic. Jono Stankevičiaus rūpesčiu bei tikinčiųjų aukomis. Nuo šiol nuolatinė Švč. Sakramento adoracija vyksta naujoje patalpoje.

IMG 3182 1   IMG 3183

 IMG 3184   IMG 3187

IMG 3188 1   IMG 3189