2019 m

2019 m. balandį Velyknakčio apeigose buvo šventinama Velykinė ugnis, rektorius kun. Gytis Stumbras meldėsi už bažnyčios lankytojus ir jų artimuosius. Bendruomenės nariai skaitė šv. Rašto skaitinius, taip pat buvo skaitomas Lietuvos vyskupų sveikinamasis laiškas.

024   029

033    034

035    038

040    044